III 2022/2023
  2021-2022
  -
 -  ",  -2022"
 COVID-19
   10
 / English site / AMIT / 2020 / 1kvart20 / 02_petrov


English version Russian versionINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ONLINE JOURNAL
ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

1(50) 2020


Article GENESIS OF ARCHITECTURAL TYPES OF ORTHODOX CHURCHES IN MODERN TIMES AND THE BORDER BETWEEN SEARCH AND «ARCHITECTURE OF EXILED MEANINGS»
Authors N. Petrov-Spiridonov
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia
Abstract The publication examines the aspects of the formation of the architectural type of the Orthodox Church in modern times. The concept of the construction of the architectural type of the Orthodox Church on the basis of the principle of obtaining an answer to the spiritual needs of man is formulated, which is inevitably accompanied by architectural and artistic expression in space and the system of iconographic images. Some features of the modern perception of the provisions of the Seventh Ecumenical Council and the importance of such provisions for the formation of the architectural type of the Orthodox Church are considered. The prospects for the typological evolution of the Orthodox churches in the XXI century done.
Keywords: architectural type of Orthodox Church, temple architecture, Russian Orthodox Church, evolution of temple architecture in the late XIX – early XXI centuries
article Article (RUS)
References

 1. Karpov V.V. Evolyuciya koncepcii arhitekturnoj tipologii. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya [Evolution of the concept of architectural typology (Cand. Dis. Thesis)]. Moscow, VNIITIAG, 1992.
 2. Bogdanova O.V., Atapin I.I. Cerkovnoe zodchestvo i ego rol' v sociokul'turnom prostranstve Kolyvani. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Church architecture and its role in the socio-cultural space of Kolyvan. Bulletin of Tomsk State University]. 2017, no.416, pp. 4955.
 3. Borisov S.V. Borisov S.V. About the Modern Understanding of Asceticism in the Church Architecture. Architecture and Modern Information Technologies, 2016, no. 4(41), pp. 201218. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2017/4kvart17/PDF/15_borisov.pdf
 4. Ivina M.S. Teoreticheskie modeli formirovaniya tipologii pravoslavnyh prihodskih hramovyh kompleksov v usloviyah Sankt-Peterburga [Theoretical models of the formation of the typology of Orthodox parish Church complexes in the conditions of St. Petersburg. Bulletin of Civil Engineers]. 2016, no. 4(57), pp. 1927.
 5. Markaryan D. (Ieromonah Dometian) Pyat' universal'nyh obrazov arhitekturno-landshaftnogo karkasa hramovogo kompleksa [Five universal images of the architectural and landscape framework of the temple complex. Bulletin of the RSUH]. 2018, no. 1(11), pp. 133142.
 6. Petrov-Spiridonov N.A. Development of the Orthodox Churches Typology in the 1990-2010s in Relation to the Period of the Second Half of XIX early XX Century on the Example of Tver Region and Tver. Architecture and Modern Information Technologies, 2018, no.1(42), pp. 104120. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2018/1kvart18/PDF/07_petrov_spiridonov.pdf
 7. Petrov-Spiridonov N.A., Korotaev N.A. The Formation and Evolution of Spatial Organization of Russian Orthodox Monasteries. Architecture and Modern Information Technologies, 2018, no.2(43), pp.6286. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2018/2kvart18/PDF/04_petrov_korotaev.pdf
 8. Petrov-Spiridonov N. Information-Logical and Historical Content of the Term Archetype for the Russian Orthodox Church. Architecture and Modern Information Technologies, 2018, no. 3(44), pp. 124146. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2018/3kvart18/PDF/07_petrov.pdf
 9. Petrov-Spiridonov N., Korotaev N. Religious and Philosophical Boundaries of an Architectural Type of Modern Orthodox Church. Architecture and Modern Information Technologies, 2019, no.3(48), pp.7891. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/PDF/06_petrov.pdf
 10. Barashkov V.V. Obrazno-esteticheskie tradicii i innovacii v sovremennoj zapadnoevropejskoj hristianskoj cerkovnoj arhitekture [Figurative and aesthetic traditions and innovations in modern Western European Christian Church architecture]. 2018, vol. 23, pp. 137145.
 11. Volosnov R.Y. Sel'skij pravoslavnyj hramovyj kompleks Altaya konca XIX - nachala XX v. (planirovka i funkcional'nost' elementov) [Rural Orthodox Church complex of Altai in the late XIX - early XX century (layout and functionality of elements). Bulletin of Tomsk State University]. 2017, no. 26, pp. 140148.
 12. Levshekov S.S. Sovremennye tendencii hramovoj arhitektury [Modern trends in temple architecture. Academic Bulletin UralNIIproekt RAASN]. 2019, no. 1(40), pp. 6872.
 13. Salko A.V. Tendencii sovremennoj proektnoj praktiki pravoslavnoj cerkovnoj arhitektury Rossii i formirovanie kreativnoj sociokul'turnoj sredy gorodskogo prostranstva [Trends in modern design practice of Orthodox Church architecture in Russia and the formation of a creative socio-cultural environment of urban space. Magazine Architectural Studies]. 2016, no. 4(8), pp. 6272.
 14. Prak N.G. Yazyk arhitektury. Ocherki arhitekturnoj teorii [The language of architecture. Essays on architectural theory]. Moscow, Delo, RANHiGS, 2017, 288 p.
 15. Zhemchugova V.A. Novejshie tendencii v katolicheskoj arhitekture Zapadnoj Evropy. Pyat' cerkvej Mario Botta [Latest trends in Catholic architecture in Western Europe. Five churches of Mario Botta. Magazine Christian architecture. New materials and research]. Moscow, Editorial URSS, 2004, pp. 807835.
 16. Arhitektura russkogo pravoslavnogo hrama [Architecture of Russian Orthodox temples. Ed. A.S.Shchenkova]. Moscow, Pamyatniki istoricheskoj mysli, 2013, 528 p.
 17. Vjatchanina T.N. Arhitekturnaja tradicija i puti russkogo blagochestija vo vtoroj polovine XV pervoj polovine XVI vekov (K probleme vzaimovlijanija) V sb. Hristianskoe zodchestvo. Novye materialy i issledovanija [Architectural tradition and the ways of Russian piety in the second half of XV first half XVI centuries (the problem interaction). In the collection of Christian architecture. New materials and research]. Moscow, Editorial URSS, 2004, pp.85107.
 18. Bondarenko I.A. Modernizm kak absolyutizaciya tradicii [Modernism as the absolutization of tradition. Magazine Modern architecture of the world]. 2016, no. 7, pp. 1119.
 19. Bondarenko I.A. Chelovek v konturah mirozdaniya. K poisku obshchnosti arhitekturnyh tradicij Vostoka i Zapada [Man in the contours of the universe. To search for common architectural traditions of the East and West. Questions of the general history of architecture]. 2018, no. 1(10), pp. 921.
 20. Portoghesi P. Post-conciliar catholic Churches. Area. 2016, no. 147, pp. 413.

For citation

Petrov-Spiridonov N. Genesis of Architectural Types of Orthodox Churches in Modern Times and the Border between Search and Architecture of Exiled Meanings. Architecture and Modern Information Technologies, 2020, no. 1(50), pp. 2346. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/02_petrov.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15002