COVID-19
  2020/2021
 -
 -    XX-XXI »
Ȩ  ˨


English version Russian versionINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ONLINE JOURNAL
ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

1(46) 2019


Article ARCHITECTURE SPACE CHARACTERISTICS FOR MAIN BUILDINGIN MANOR HOUSES OF PENZA REGION
Authors

E. Lapshina, V.Sharonova, Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia

Abstract In article manor houses of Penza region are available. Some complex analysis of characteristic features is given. The special attention is paid to the research of main building architecture. So we have any more information about history, culture and architecture of the province heritage. This information may be useful for Penza region Committee “Protection of historical and cultural heritage.
Keywords: noble estate, history of development, architectural and planning characteristics, the architecture, province heritage
article Article (RUS)
References

 1. Anistratencko E.Y. Penzenskie dvoryanskie usadbi XVIII-XIX vv. kak yavlenie nacionalnogo kulturnogo naslediya (Kand.dis.) [The manor houses of Penza region 18-19 centuries as phenomenon national cultural heritage (Cand. dis.)]. Saransk, 2002, 258 p.
 2. Ivanova L.V. Dvoryanskaya I kupecheskaya selskaya usadba v Rossii XVI-XX vv.: istoricheskie ocherki. Monografija [The noble and merchant’s rural manor in Russia XVI-XX centuries: history essay. The monograph]. Moscow, 2001, 784 p.
 3. Karpushova A.A., Lapshina E.G. Istoriko-restavracionnye issledovaniya glavnogo doma usadbi Nadegdino v Penzenskoi oblasti. Materiali XIII megdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii im.V.Tatlina [Historical and restoration research of main house in Nadejdino noble estate, Penza region. Collection of articles. Rehabilitation of Townsmans dwelling space. Materials of XIII International scientific conference of V.Tatlin]. Penza, 2017, pp. 85-89.
 4. Karpushova A.A. Architekturno-planirovochnie osobennosti selskoy usadby v centralnoy Rossii XVIII-XX vv. Dzurnal Vestnik PGUAS: stroitelstvo, nauka I obrazovanie” [Architectural and planning characteristics of rural manor in central Russia XVIII- XX century. Magazine Bulletin PSUAC: construction, science and education]. 2017, no. 2, pp.8-14.
 5. Karpushova A.A. Architekturno-planirovochnie osobennosti selskich dvoryanskih usadeb Penzenskoy oblasti XVIII-nachala XX vv. (avtoref. mag.dis.) [Architectural and planning characteristics of rural manor in Penza region XVIII- beginning of the XXth centuries. (Mag.dis.Thesis)]. Penza, 2018, 13 p.
 6. Lapshina E.G. Problemy sohraneniya arhitecturnogo naslediya rossiiskoi glubinki. Zhurnal Regionalnaya arhitektura I stroitelstvo [The problems of architectural heritage preservation in Russia provinces. Magazine Regional architecture and construction]. 2007, no. 2(4), pp.3-7.
 7. Letucheva O.A. Regionalnie osobennosti architekturi Penzenskoy gubernii epochi klassicizma (Kand.dis.) [Region characteristics of Penza Region architecture in the era of classicism (Cand. dis.)]. Moscow, 2000, 170 p.
 8. Rasskazova L.V. Russkaya provincialnaya srednedvoryanskaya usadba kak socialno-ekonomicheskiy phenomen (na primere usadeb Penzenskoy gubernii) (Kand.dis.) [Russian province middle – noble manor as social economic phenomen (by the example of manors Penza guberniya) (Cand. dis.)]. Nijniy Novgorod, 1999, 262 p.
 9. Klimenko Y.G. Moscow manor house of I.I.Yushkov. To the question of the first idea reconstruction. Architecture and Modern Information Technologies, 2014, no. 2(27). Available at: https://www.marhi.ru/AMIT/2014/2kvart14/klimenko/abstract.php
 10. Yarovoy I.Y. Contemporary using of manor house: experiment of sistematization. Architecture and Modern Information Technologies, 2015, no. 1(30). Available at: https://www.marhi.ru/AMIT/2015/1kvart15/yarovoy/abstract.php

For citation

Lapshina E., Sharonova V. Architecture Space Characteristics for Main Building in Manor Houses of Penza Region. Architecture and Modern Information Technologies, 2019, no.1(46), pp.124-134. Available at: http://marhi.ru/eng/AMIT/2019/1kvart19/09_lapshina_sharonova/index.php