COVID-19
  2020/2021
 -
 -    XX-XXI »
Ȩ  ˨
 / English site / AMIT / 2019 / 1kvart19 / 04_eshhin


English version Russian versionINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ONLINE JOURNAL
ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

1(46) 2019


Article HISTORICAL AND URBAN DEVELOPMENT FEATURES OF WOODEN RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE PENZA CITY
Authors

D. Eshchin,Penza State University of Architecture and Construction, Penza, Russia

Abstract The article discusses the historical and town planning features of the formation of wooden residential buildings in the city of Penza: neighborhoods and territories of the households of the historic center. The main stages of the formation and characteristics of the wooden city of the late XVII–early XXcentury are given. Presents the main gras-construction types of urban estates Penza. The results of the analysis of the historical and territorial dynamics of wooden residential architecture in the structure of Penza in the late XIXearly XXIcentury are published. The problem of preserving the historical and cultural heritage of wooden architecture is touched upon.
Keywords: historical and town planning features, wooden residential buildings, urban estates, city blocks, wooden architecture, wooden architecture, objects of cultural wooden heritage
article Article (RUS)
References

 1. Aydarov R.S. Arhitekturno-prostranstvennaya organizaciya derevyannoy jiloy zastroyki Kazani vtoroy polovini XIX nachala XX vekov [Architectural and spatial organization of the Kazan wooden residential building of Kazan in the second half of the XIX - beginning of the XX centuries]. Kazan, 2009, 211 p.
 2. Gracheva E.E. Arhitektura derevyannih i kamenno-derevyannih jilih domov Nizhnego Novgoroda XIX nachala XX vekov [The architecture of wooden and stone-wooden residential buildings in Nizhny Novgorod in the 19th and early 20th centuries]. Nizhny Novgorod, 2011, 192 p.
 3. Dvorzhansky A.I. Toponimika Penzy. Istoria penzenskih uliz. Uliza Troizkaya [Toponyms of Penza. History of the Penza streets. Street Troitskaya]. Moscow, 2012, 460 p.
 4. Dvorzhansky A.I., Shishkin I.S. Istoria penzenskih uliz. Uliza Moskovskaya [History of the Penza streets. Moskovskaya Street]. Moscow, 2012, 496 p.
 5. Yeremeev S.N. Derevyannoe zodchestvo Penzi [Wooden architecture of Penza]. Penza, 2015, 740 p.
 6. Eshchin D.V. Arhitekturno-gradostroitelnie osobennosti derevyannogo zodchestva Penzi [Architectural and town planning features of Penza's wooden architecture]. Penza, 2017, 120 p.
 7. Eshchina E.V. Sozialno-demokraticheskie metody souchastiya v gradoreguliruyushey deyatelnosti arhitektora [Socio-democratic methods of complicity in the town-regulating activities of the architect: monograph]. Penza, 2013, 188 p.
 8. Eshchina E.V., Eshchin D.V. Problemy sohraneniya derevyannogo naslediya v arhitekture I gradostroitelstve [Problems of preserving wooden heritage in architecture and city-building]. Penza, 2016, pp. 172-181.
 9. Eshchina E.V., Eshchin D.V., Deneile A.Yu. Derevyannie ulizy Penzi: sohranennoe I utrachennoe nasledie [Wooden streets of Penza: preserved and lost heritage]. Penza, 2017, pp. 58-63.
 10. Eshchina E.V., Eshchin D.V., Deneile A.Yu. Pamyatniki istorii I kulturi v Penze: problem sohraneniya derevyannogo naslediya [Monuments of history and culture of Penza: problems of the state of the wooden heritage]. Penza, 2017, pp. 180-194.
 11. Koksharov A.S. Tradizii klassizizma v jiloy derevyannoy zastroyke Kostromy vtoroy poloviny XIX nachala XX vekov [Traditions of classicism in the residential wooden buildings of Kostroma in the second half of the XIX - beginning of the XX centuries]. Nizhny Novgorod, 2007, 144 p.
 12. Lapshina E.G. Problemy sohraneniya arhitekturnogo naslediya rossiyskoy glubinki [Problems of preservation of the architectural heritage of the Russian hinterland]. Penza, 2007, pp. 3-7.
 13. Lapshina E.G. Arhitekturno-gradostroitelnoe razvitie istoricheskogo goroda Penzy [Architectural and urban development of the historic city of Penza in the eighteenth and nineteenth centuries]. Penza, 2014, 82 p.
 14. Myasnikov G.V. Gorod-krepost Penza. Vtoroe izdanie [Fortress city Penza. - 2nd ed.]. Saratov, 1989, 232 p.
 15. Sysoeva E.A. Osobennosti derevyannoy arhitekturi Samari konza XIX nachala XX vekov [Features of wooden architecture of Samara at the end of the XIX - beginning of the XXcenturies]. Nizhny Novgorod, 2009, 162 p.
 16. Chernaya Yu.D. Kamenno-derevyannaya arhitektura Samari rjyza XIX nachala XX vekov [The stone-wooden architecture of Samara at the end of the XIX - beginning of the XX centuries]. Nizhny Novgorod, 2011, 192 p.
 17. Schukin S.I. Gubernskiy gorod Penza na rubeje XIX XX vekov [The provincial city of Penza at the turn of the XIX - XX centuries]. Penza, 2001, 227 p.

For citation

Eshchin D. Historical and Urban Development Features of Wooden Residential Buildings in the Penza City. Architecture and Modern Information Technologies, 2019, no.1(46), pp.56-72. Available at: http://marhi.ru/eng/AMIT/2019/1kvart19/04_eshhin/index.php