COVID-19
   2020/2021
2021 -
 2021
XII
 2021
   2021
   2020
Ȩ    ˨
 /  /  (--)

(--) (1930-1933)

(--) (1930-1933) - . -. 1933 . . ( ) .

., . ., . ., ., ., ., ., ., ., ., ., . , . , . ., ., ., ., .. 1940- . ..

. IV " ". 1935 . . : . , ., , ., 5885

. 1936 . . : ., .., .., .. , ., . 2128

. II " ". 1932 . . . : ., .., .., .. , , , . 5885

. I " ". 1935 . . : ., .. , , , . , ., 54,573,5

I " ". 1947 . " ". . : . . ., ., . 5338

:   II " ". 1938 . " ("")" . . : ., ., ., . . 5838

: I " ". 1938 . " ". . : ., .., .. . ., ., . 6041

 

I " ". 1947 . " ". . " " : ., .., .. ., ., . 38,554,5

II " ". 1943 . . : . . ., ., . 3653

III " ". 1951 . . : . .., .., .. . ., ., ., , . 41,557,5

III " ". 1951 . . : . .., .., .. . ., ., ., , . 47,561,5

III " ". 1951 . . : . .., .., .. . ., ., ., , . 41,563,5

III " ". 1943 . . : . .., .. . ., ., ., , . 4997

. IV " ". 1951 . . : . : .., ., .. .., ., , . 70184

: . IV " ". 1951 . . : . : .., ., .. .., ., , . 10676

: . IV " ". 1951 . . : . : .., .. ., ., , . 14495

        

. " " 1946 . . : .., .., .. . ., ., , . 11062158

. " " 1948 . . : ., .., .. ., ., 8590

: . -. 1911 . 1812 . . . ., , , 83,541,5

: . " " 1946 . . : .., .., .., .. . ., ., , . 6265

   

: . " " 1948 . . : ., .., .. 1- ., .., 7250

: . 1948 . . : . .., .., ... ., ., , . 10783

 

. 1951 . . : ., .., .., ... , , . 65268

.1960 . () . : . .., .., .. .. ., ., . 104104

.1958 . . : . .. . ., ., . 71,5126

: . 1952 . . : . .., .., .. . ., ., , . 190130

: IV . .1997 . . : . .., .., .. ., ., , , . ., . 12282

         

VI . . 1997 . . 850- . . . , , 5175.

VI . . 1997 . . . . . . , , 5181,5.