2022-2023
 COVID-19
   10
 /   / 2019 / 3kvart19 / 16_han


English version Russian version-
"ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES"
( )

3(48) 2019

, , BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)

..
«», ,

BIM- BIM . , . BIM- – , , . BIM- .

BIM, BIM-, ,
3D-, , EPC/EPCM

 1. .. BIM / .., .., .. // . 2015. S1. . 54-62.
 2. .. BIM : // . 2016. 1(231). . 60-63.
 3. .. BIM , // . 2016. 6(236). . 40-44.
 4. .. BIM // . 2016. 4(234). . 64-65.
 5. .. BIM- // . 2016. 2(232). . 18-23.
 6. Bakhareva O.V. On the Building Information Modeling of Capital Construction Projects Market Development / O.V.Bakhareva, A.I.Romanova, L.F.Talipova, S.F.Fedorova, T.A.Shindina // Journal of Internet Banking and Commerce. 2016. Vol. 21. S3.
 7. Vatin N.I. Efficiency of Use of Systems of Automatic Control of AccuGrade in Construction / N.I.Vatin, N.B.Kolosova, I.A.Berdyugin // Journal Construction of Unique Buildings and Structures. 2013. 4 (9). S. 30-35.
 8. Kvyatkovskaya I.Yu. Modified Algorithm of Information Retrieval Based on Graph Model and Latent Semantic Analysis / I.Yu.Kvyatkovskaya, V.F.Shurshev, G.V.Berezhnov, Y.A.Lezhnina // World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 24. 24. S. 250-255.
 9. Kupriyanovskiy V.P. Optimization of Resource Use in The Digital Economy / V.P.Kupriyanovskiy, A.V.Konev, S.A.Sinyagov, D.E.Namiot, P.V.Kupriyanovskiy, D.G.Zamolodchikov // International Journal of Open Information Technologies. 2016. Vol. 4. 12. S. 86-99.
 10. Nikolaev D.Ye. Digital Railway Innovative Standards and Their Role in the Example of Great Britain / D.Ye.Nikolaev, V.P.Kupriyanovsky, G.V.Sukonnikov, N.A.Utkin, D.Ye.Namiot, D.I.Yartsev // International Journal of Open Information Technologies. 2016. Vol. 4. 10. S. 55-61.
 11. Sinyagov S.A. Construction and Engineering Based on BIM standards as The Basis for Transforming Infrastructures in The Digital Economy / S.A.Sinyagov, V.P.Kupriyanovskii, P.V.Kurenkov, D.E.Namiot, A.V.Stepanenko, P.M.Bubnov, V.V.Raspopov, S.P.Seleznev, Yu.V.Kupriyanovskaya // International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. 5. S. 46-79.

.. , , Building Information Model (BIM) // Architecture and Modern Information Technologies. 2019. 3(48). .217-224 [ ]. : https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/PDF/16_han.pdf